Sjekkliste for skribenter

Sjekk disse punktene før du sender inn et utkast, så er du sikker på at teksten er god.

Innhold
 1. ​Brukeroppgaver og mål
 2. Struktur og lesbarhet
 3. Språkbruk og korrektur
 4. Tilrettelegg for søk
 5. Lenker
 6. Er du fortsatt usikker på om teksten er god nok?
Brukeroppgaver og mål
 • Har du identifisert en eller flere brukeroppgaver som teksten skal løse?
 • Sammenfaller brukeroppgavene med det du ønsker å oppnå med teksten?
 • Får leseren nok informasjon til å løse brukeroppgaven(e)?
 • Inneholder teksten kun relevant informasjon?
Struktur og lesbarhet
 • Står det som er viktigst for mottakeren først?
 • Forteller hovedtittelen hva teksten handler om?
 • Svarer ingressen foreløpig eller delvis på brukeroppgaven(e)?
 • Hvis formålet er at mottakeren skal gjøre noe, kommer det tydelig frem?
 • Inneholder hvert avsnitt kun ett poeng?
 • Har du brukt nok mellomtitler?
 • Gir skumlesing av titlene god oversikt over hva artikkelen handler om?
 • Har du brukt punktlister for å øke lesbarheten?
 • Har du brukt korte, klare setninger og satt punktum ofte nok?
Språkbruk og korrektur
 • Er språket enkelt, tydelig og aktivt?
 • Har du brukt en personlig tone og direkte taleform (du-form)?
 • Har du valgt vanlige, allment kjente ord og forklart alle faguttrykk?
 • Har du lest korrektur?
Tilrettelegg for søk
 • Har du sjekket hvilke søkeord eller nøkkelord folk flest bruker?
 • Har du brukt nøkkelord i både hovedtittel og mellomtitler?
 • Har du brukt nøkkelord i brødteksten?
Lenker
 • Gir du brukerne gode veier videre?
 • Beskriver lenketeksten tydelig hvor lenken fører?
 • Gir lenketeksten mening om den står alene?
 • Hvis lenketeksten oppfordrer til en handling, er språket aktivt?
Er du fortsatt usikker på om teksten er god nok?

Sjekk forfatterveiledningen og retningslinjene for språkbruk på helsenorge.no.

Du kan også få hjelp fra redaksjonen ved å sende en e-post til helsenorgeredaksjonen@ehelse.no.