Designprinsipper for Helsenorge

Designprinsippene våre ligger til grunn for alle designavgjørelser på Helsenorge, og har som hensikt å sørge for at det vi gjør alltid bygger opp under hensikten med Helsenorge.

Designprinsipper et delte retningslinjer som fanger essensen av hva godt design betyr i teamet på Helsenorge, og råd og veiledning om hvordan oppnå dette gode designet. Med andre ord omforente kriterier for hva som i vår organisasjon utgjør godt design for produktet Helsenorge.

Designprinsippene våre er prioritert fra 1 (høyest) til 7 - i situasjoner hvor flere hensyn kommer i konflikt med hverandre skal hensynet med høyest prioritet følges.

1 - Start og slutt med brukeren
 • Helsenorge er først og fremst innbyggers inngang til helsetjenesten på nett. Bygg tjenester med verdi for innbygger. Tjenester skal løse innbyggers oppgaver, og består som regel av flere elementer enn bare nettsidene. Vi må forstå konteksten utenfor nettsidene og hva som gir verdi.
 • Løs hele problemet til innbygger. Forstå innbyggers behov og ta hensyn til hele kundereisen slik at tjenesten er konsistent på tvers av kontaktpunkter og kanaler.
 • Se helheten av alle tjenester for innbygger. Design tjenester slik at de passer inn i en forståelig helhet. Ikke lag et roteloft av tilfeldig sammensatte tjenester og funksjoner.
 • Ikke anta at alle er som deg. Vi har en bred målgruppe med veldig store forskjeller i kognitivt utgangspunkt og forutsetninger. Det som virker som sunn fornuft for noen er overhodet ikke det for andre. Ikke gjør antagelser om innbyggere. Skaff innsikt. Bruk statistikk. Lag prototyper og brukertest så tidlig og så ofte som mulig.
2 - Design for alle
 • Det er en selvfølge at alle skal kunne benytte Helsenorge. Tjenester og informasjon må være tilgjengelige, universelt utformet og plattformuavhengige. Design så de svakeste brukerne alltid ivaretas uten at det hindrer optimal brukeropplevelse for de fleste.
 • Noen vil alltid trenge mer hjelp enn andre. Gjør prosesser og oppgaver så enkle som mulige, men tilby allikevel alltid en hjelpende hånd til de som står fast - der de står fast. Gjør det vanskelig å gjøre feil, og lett å komme videre. Ikke hjelp de som ikke trenger hjelp.
3 - Ikke la folk gå seg vill
 • Gjør det lett å forstå hvor man er og hvor man skal, og gjør det enkelt å komme seg dit. Gi tydelige kjennemerker på hvor man er og lag en konsistent struktur som gjør det mulig å lære seg kartet. Gi meningsfulle kontekster og styr innbyggeres forventninger til hva de kan finne hvor. Noen vil søke, noen vil vite hvor de skal navigere, noen vil bare utforske og se hva som finnes: Ta høyde for forskjellige preferanser og behov i måten man finner fram.
4 - Ikke stå i veien for oppgaver innbygger skal utføre
 • Å måtte forholde seg til informasjon og gjøre valg er kognitivt belastende. La innbygger bruke energien sin bare på å ta stilling til det de må. Bruk visuelt hierarki for å fremheve det viktigste. Gi gode defaultvalg, så lite informasjon som mulig (men ikke mindre), gjenbruk informasjon som allerede er oppgitt og del komplekse oppgaver inn i enkle steg. Design så innbygger kan fokusere på oppgaveløsningen sin – vis bare informasjon og funksjoner som er til hjelp i prosessen innbygger er i gang med.
5 - Vær troverdig
 • Helsenorge har ikke humørsvingninger, spaltet personlighet, skjult agenda eller onde hensikter. Helsenorge bryr seg om innbyggerne, deres velvære og deres sikkerhet. La aldri innbygger være i tvil. Gjør et godt førsteinntrykk. Design for å minimere usikkerhet og la aldri linnbygger føle seg utrygg. Vær forutsigbar og konsistent, både i innhold, interaksjonsmønstre, tone-of-voice og tilbakemeldinger til innbygger. Sørg for en tydelig avsender og for at vi kan stå inne for det vi er avsender for.
6 - Snakk som et menneske
 • Helsenorge er vennlig, direkte, profesjonell, empatisk og myndig. Bruk et språk (både tekstlig og visuelt) som synliggjør at man snakker med/til mennesker. Unngå å være klinisk og distansert. Bruk et enkelt språk som en 10. klassing kan forstå.
7 - Design så det er en glede å bruke
 • Det kan være lett å glemme glede i det strengt funksjonelle. Når flyten og funksjonaliteten er på plass er det fortsatt mye å hente på opplevelse. Hvordan kan du presentere det så det blir en glede å bruke? Hvordan gjør du opplevelsen vennligere? Bruk krefter på å få det visuelle og strukturelle designet bra. Gi innbyggerne tilbakemeldinger som gjør at de føler seg ivaretatt, enten det er dialogmeldinger eller små animasjons-hint.
Changelog

v1.1 - 22.8.2019 - Oppdatert innledning JAB

v1.0 - 5.8.2019 - Første versjon etter workshop, utkast og tilbakemeldinger. JAB